Stichting ‘Kruimeltje’ tijdens Denksportdag. Oproep!


Stichting Kruimeltje en de Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind (STINAFO) ondersteunen op fantastische manier de Denksportdag Rotterdam. ‘Kruimeltje’ maakt het mogelijk de Denksportdag in de grote ruimte van de H. Familiekerk te houden. Een geweldige oplossing voor een ‘locatie-probleem’ waar we als organisatoren mee te maken hadden. Natuurlijk willen we deze samenwerking niet eenzijdig laten zijn en hebben we gekeken waar samenwerking mogelijk is. Die vorm hebben wij gevonden in deelname aan de simultaan van kinderen uit Kruimeltjes beoogde doelgroep. De Stichting ondersteunt namelijk zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve of palliatieve zorg nodig hebben. Dit doet de stichting met financiële  en materiële middelen die zij beschikbaar stelt. Kruimeltje is een ANBI, dat wil zeggen een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Via de RSB-website wordt hier de oproep gedaan aan de ouders, verzorgers van zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve of palliatieve zorg nodig hebben om deze doelgroep mee te laten doen aan de simultaan tegen Tea Lanchava.

Lees in verband hiermee op de website van Kruimeltje het volgende artikel m.b.t. de Denksportdag:
http://www.stichtingkruimeltje.nl/simultaan-schaken-tegen-kampioene-en-steun-het-goede-doel/

en op de website van Stinafo: https://stinafo.nl/sec-schaaksimultaan

Met deze mooie actie die ook mogelijk is gemaakt door Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind geven wij kinderen met een beperking een extra mogelijkheid om mee te doen aan de Denksportdag en de simultaan. De Denksportdag zal geopend worden met de ‘Kruimeltjes simultaan’ waarin de eerste 10 kinderen met een beperking zullen meespelen. Zie daarvoor ook de eerder vermelde link naar de website van Stichting Kruimeltje.